Политика за поверителност на Godofexchange

Вашите права

Godofexchange изпраща маркетингови известия, когато потребителят се е съгласил да ги получава . Имате право да се откажете от получаване на промоционални съобщения по имейл или по друг начин. Можете също така да кликнете върху връзката за отписване, която е прикачена към всеки имейл или да ни изпратите имейл, за да посочите, че не желаете да получавате маркетингови съобщения.

В съответствие с действащото законодателство за защита на данните, Потребителят има следните права във връзка с личните данни:

  1. Право на достъп – Клиентът може да поиска потвърждение за това, което обработваме, т.е. всякакви лични данни;
  2. Право на преносимост на данните – в някои случаи се изисква дружеството да предостави копие на потребителските данни в структуриран и общоприет вид.
  3. Право на коригиране – може да бъде направено искане за коригиране, актуализиране на непълни или неточни потребителски данни.
  4. Право на ограничаване на обработването – можете да поискате ограничаване на използването на потребителски данни в отделни случаи при разглеждане на искане, подадено от Клиента.
  5. Право на изтриване – Потребителят има право да изиска изтриване на данните си при различни обстоятелства, например когато компанията е събрала тези данни въз основа на предоставеното съгласие, но то е било оттеглено.
  6. Право на оттегляне на съгласието – Клиентът може да даде съгласие за обработка на данните му, както и да оттегли това съгласие.

За да защити поверителността и да поддържа сигурността, Godofexchange провежда предварителна проверка на самоличността до момента, в който може да удовлетвори подадената заявка.

 

Как защитаваме потребителските данни

Нашата компания предоставя технически, административни и физически гаранции, насочени към защита на потребителските данни от незаконно, внезапно и неоторизирано унищожаване, загуба на достъп, умишлено разкриване на информация. Доставчиците на услуги, които имат достъп до информацията, предоставена за предоставяне на услуги от името на нашата компания, са задължени да пазят тази информация поверителна и да прилагат адекватни мерки за сигурност, за да гарантират, че тази информация не се използва за други цели.

За ваша собствена защита и безопасност ви препоръчваме да не споделяте поверителна лична информация, включително номера на кредитни карти или друга лична информация, на подозрителни сайтове.

Нашият фирмен уебсайт ( https://godofexchange.com ) се хоства в защитена среда. Системите на уебсайта използват най-съвременни технологии за криптиране на данни (разбъркване) и индустриални защитни стени. Когато записвате лична информация ръчно, данните са защитени с технологията Secure Гнездо Слой (SSL), за да запази предаването сигурно.

 

Как да се свържете с нас

Ако Потребителят има някакви въпроси (коментари, предложения) относно представената Политика за поверителност, използването на бисквитки или желаете личните Ви данни да бъдат актуализирани, искате да упражните правата си (описани по-горе), тогава моля, пишете на нашите специалисти на e-mail, посочен в сайта.

 

Разрешение за ползване

Нашата компания събира и използва потребителската информация, която ни предоставяте по избрания начин. Предоставените данни трябва да отговарят на правилата, посочени в настоящата Политика за поверителност, или да отговарят на изискванията за предоставяне на тази информация. В процеса на предоставяне на лична информация от Вас (подаване на лична заявка), използването на получената информация става в контекста на посочените цели. Предоставяйки доброволно информацията си на нашата компания, вие по подразбиране се съгласявате с нейното безплатно използване в съответствие с правилата, посочени в тази Политика за поверителност, или разкриването на други места при доброволно предоставяне на тази информация.

 

Оттегляне на съгласието

Ако, след като разрешите използването на лична информация, решите, че вече не искате компанията да ви включва в списъка с имейли или по друг начин да се свързва с вас, използвайте вашата лична информация в съответствие с правилата, посочени в Политиката или на уебсайта, тогава достатъчно е да ни информирате за такова решение, като изпратите имейл или щракнете върху „Отписване“ (бутонът е прикачен към имейла, изпратен ви по пощата).

 

Безопасна употреба

За да защити личната информация на Клиента, администрацията на уеб ресурса предприема навременни и ефективни мерки. Ние сме разработили цял набор от мерки за предотвратяване на използването на лична информация от измамници. Така изтичането на лична информация е сведено до минимум. Въпреки това, няма 100% гаранция, че нападателите няма да стигнат до лична информация, така че потребителят трябва да съхранява паролите на сигурно място и да не ги споделя с никого.